บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด 7/5-6 ห้องเลขที่ 203 ชั้น 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.
image1

Find Folk

Vision

'Creating sustainable tourism ecosystem' 

Mission

 • Co Created work with Local partner.
 • Educate all of the stakeholders on responsible & sustainable travel. 
 • Connect communities with organizations and experts Enhance.
 • livelihood and well-being. 


4C DNA our Positioning

image2

Creativity

ออกแบบกิจกรรม/สร้างสรรค์ความยั่งยืน

  

 • วางแผนและออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืน ร่วมกับ Local partner และองค์กรพันธมิตรอย่างสร้างสรรค์

image3

Connecting

ตัวกลางในการเชื่อมต่อ / เครือข่ายแห่งความยั่งยืน

  

 • เชื่อมต่อองค์กรพันธมิตรกับชุมชน/เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • เชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี/สร้าง Platform ความยั่งยืน 

image4

Contribute

สร้างพลังและความร่วมมือ


 • สร้างการยอมรับและพลังแห่งความร่วมมือระหว่างชุมชนและองค์กรพันธมิตร
 • สร้างวัฒนธรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ 

image5

Contemporary

ร่วมสมัยอย่างมีวัฒนธรรม / คงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน


 • ใช้เทคโนโลยีในการทำงานและต่อยอดการท่องเที่ยว 
 • นำเสนอวัฒนธรรมที่คุณค่าผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว

5A PROCESS

Awareness

image6

กระบวนการสร้างความตระหนักรู้

Acknowledge

image7

สร้างการรับรู้ด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย

Appreciate

image8

ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ด้วยการลงมือทำร่วมกัน

At Mind

image9

ประทับใจในคุณค่าพร้อมสื่อสาร/ส่งต่อความยั่งยืน

Action

image10

ร่วมสร้างและวัดผลความยั่งยืน

ติดต่อเรา

ส่งข้อความถึงเรา

นอกจากนั้น คุณยังสามารถนัดหมายพูดคุยกับเราได้

เพราะเราพร้อมที่จะส่งมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีจากการเดินทางเสมอ

บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด Find Folk Co., Ltd.

เลขที่ 7/5-6 ห้องเลขที่ 203 ชั้น 2 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

02 278 1566

เวลาทำการ

วันนี้เปิดทำการ

09:00 – 18:00