บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ บริษัท ฟายด์ โฟล์ค จำกัด

Find Folk Co., Ltd.

ผลงาน

Journey D by AirAsia Thailand

โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน

                                                                                       

ข้อมูลเพิ่มเติม

Chef Table Gastronomy tourism

ทริปการเดินทางพิเศษส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  

Journey of Siam (BBL Top spender trip)

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เส้นทางตามรอยมรดกอารยธรรมภาคกลาง โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)